Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Muzium Fakulti Sains Bumi, Universiti Malaysia Kelantan

Total specimen by Country
  •   List
Loading Chart ...
List specimen by   Country
Bil Year Total
1 Macau 1
2 Malaysia 1142
3 Thailand 10
  Total 1153
Fakulti Sains Bumi, Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Jeli 17600 Jeli, Kelantan, Malaysia.